Dà thaobh na deasbaid an Uibhist

Dè a tha cudromach dha muinntir Uibhist ann an deasbad an referendum - a bheil cuspairean ionadail sam bith air nochdadh?

Bhruidhinn Derek MacAoidh ri Tormod MacIain, a tha a' cur taic ri 'Bu Chòir' agus Aonghas MacGilleMhaoil, a tha a' bruidhinn às leth 'Nas Fheàrr Còmhla', gus beachdan fhaighinn bhon dà thaobh.

Air fhoillseachadh