Iomairt an referendum an Inbhir Nis

Gun ach aon là ri dhol mus bhòt sluagh na h-Alba airson neo an aghaidh neo-eiseimileachd, thathar air a bhith a' cur na prosbaig air diofar sgìrean feuch dè na ceistean mòra an sin agus mar a chaidh le iomairt gach taobh.

Bhruidhinn Innes Rothach ri Coinneach Mac a' Ghobhainn mu iomairt an referendum ann an sgìre Inbhir Nis, prìomh bhaile na Gàidhealtachd.

Air fhoillseachadh