An là mu dheireadh den iomairt

'S e Diciadain an là mu dheireadh den deasbad a dhearbhas eachdraidh na h-Alba.

Tha dìreach beagan uairean a thìde aig an fheadhainn a tha ag iarraidh Alba neo-eisimeileach daoine a thoirt leotha, 's an ùine a cheart cho geàrr dhaibhsan a th' airson an Rìoghachd Aonaichte a chumail ri chèile.

A' dol a-steach dhan là mu dheireadh den iomairt, dè na ceistean air an dean daoine an-àirde an inntinn?

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh