Bòrd na Gàidhlig a' sireadh Àrd-Oifigear

Tha Bòrd na Gàidhlig a' sanasachd dreuchd cheannard na buidhne.

Tha Iain Aonghas MacAoidh a' fàgail a dhreuchd sa Mhairt an dèidh dha bhith na cheannard bhon bhliadhna 2010.

Ann am brath a chaidh a' sgaoileadh Diciadain, thuirt iad gu bheil iad a' sireadh neach lèirsinneach 'son a' Bhòrd a' stiùireadh.

Tha Doneil MacLeòid air a bhith toirt sùil air a' ghnothach.

Air fhoillseachadh