Beachd bhon luchd-naidheachd

Fad na h-oidhche, bha an dithis fhear-naidheachd poileataigeach, Niall O'Gallagher agus Mìcheal MacNèill, a' cumail sùil gheur air na bha tachairt.