Taisbeanadh 'Snàth' ann an Griomsaigh

Tha aodach agus stuthan-dachaigh a chaidh a dhèanamh le snàth bho mhuileann Uibhist ri fhaicinn aig taisbeanadh ann an Griomsaigh.

'S e 'Snàth' ainm an taisbeanaidh, a tha mar phàirt den fhèis Hebtember.

Chan eil ach bliadhna bhon a thòisich an obair aig a' mhuileann.

Chaidh Shòna NicDhòmhnaill a dh'fhaicinn na tha a' dol ann.

Air fhoillseachadh