Beachd no dhà à Steòrnabhagh

A dh'aindeoin iomairt làidir bho 'Bu Chòir' anns na h-Eileanan Siar, mar mòran àiteachan air feadh na dùthcha, chaidh leis 'Nas Fheàrr Còmhla' le 54% den bhòt.

Dè a shaoil muinntir na sgìre de bhuil na bhòt ge-tà?

Fhuair Ruaraidh Rothach beachd no dhà air sràidean Steòrnabhaigh.

Air fhoillseachadh