Dàil air iarrtas airson losgadair

Tha Comhairle nan Eilean Siar air dàil a chur air iarrtas airson losgadair a thogail air làrach seann gharaidse bhusaichean ann am Beinn na Fadhla.

Chaidh grunn dhaoine na aghaidh agus ath-chuinge le 35 ainm a chur air beulaibh comataidh dealbhachaidh na comhairle Dimàirt.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh