Coinneamh mu sheirbheis dhotair

Chuala coinneamh air an Tairbeart oidhche Luain dè tha san amharc airson seirbheis dhotair na sgìre taobh a-muigh nan uairean àbhaisteach.

Tòisichidh sgeama pìleat, a mhaireas trì mìosan, air an ath-mhìos agus thèid sgrùdadh a dhèanamh air gach cùis fa-leth san ùine sin.

Tha iomagain air cuid sa cheann a tuath gu bheil an t-seirbheis a-mach à uairean àbhaisteach gu bhith stèidhichte san ospadal ann an Steòrnabhagh.

Le tuilleadh, seo Ruaraidh Rothach.

Air fhoillseachadh