Ceist ùr mu Sgoil Lìonail

Bidh coinneamh phoblach ann an Nis Dimàirt gus beachdachadh air na tha an dàn do dh'Àrd-sgoil dà bhliadhna Lìonail.

Tha Comhairle nan Eilean Siar a-rithist a' moladh a dùnadh is iad ag ràdh gu bheil àireamh nan sgoilear air tuiteam gu mòr.

Tha pàrantan ag ràdh gun dèan iad strì gus an sgoil a ghlèidheadh.