Tuathanas-eisir ga dhiùltadh

Chaidh cead a dhiùltadh do fhear de na tuathanasan-eisir as motha an Alba a thogail ann an Loch Abar.

Bha a' chompanaidh Measan na Mara Earranta airson 270 tunna de dh'eisirean àrach ann an Loch Mùideart.

Ach bha dragh air comhairlichean na sgìre mun bhuaidh a bhiodh aige air bòidhchead agus turasachd na sgìre.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh