Sgoil Lìonail

Gheall pàrantan a tha airson Àrd-sgoil dà bhliadhna Lìonail an Leòdhas a chumail fosgailte gun lean an t-strì aca.

Chruinnich muinntir na sgìre aig coinneimh phoblaich san sgoil oidhche Mhàirt is Comhairle nan Eilean Siar air innse gu bheil iad airson an sgoil a dhùnadh an ath-bhliadhna.

Bhruidhinn sinn ri tè de na pàrantan, Màiri Mhoireach, às dèidh na coinneimh.

Air fhoillseachadh