Urras a' sireadh taic na coimhearsnachd

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn ann an Leòdhas am beachd tuilleadh mhuilnean-gaoithe a chur suas san sgìre aca, 's iad an dòchas gum faigh iad taic bhon a' choimhearsnachd airson an earrainn ùr den phròiseact aca a thoirt gu buil.

Tha an Urras gu bhith a' reic earrannan - agus faodaidh duine sam bith an ceannach.

Tha aon chrann-gaoithe aca mar-thà, 's iad am beachd dhà eile a thogail an ath-bhliadhna.

Le tuilleadh seo aig Catrìona NicIllinnein.

Air fhoillseachadh