Iomairt Lìonail gus leantainn

Gheall pàrantan a tha airson Àrd-sgoil dà bhliadhna Lìonail ann an Leòdhas a chumail fosgailte gun lean an t-strì aca.

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' moladh a dùnadh, 's iad ag ràdh nach eil sgoilearan gu leòr a' dol innte airson a gleidheadh.

Nan dùnadh an àrd-sgoil, bhiodh aig a' chlann ri dhol a Sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh.

Seo Aonghas Dòmhnallach.

Air fhoillseachadh