Sgeama Ghabhsainn fosgailte

Dh'fhosgail sgeama ùr poblach ann an Leòdhas a tha ag amas air pròiseict chumhachd coimhearsnachd a leudachadh.

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn airson dà chrann-gaoithe a bharrachd a thogail 's an sgeama airson earrainnean a cheannach anns a' phròiseict dìreach ga chur air bhog.