Urram do dh'oileanach SMO

Airson a' chiad uair a-riamh, chaidh duais oileanach Oilthigh na Gàidhealtachd gu Sabhal Mòr Ostaig am-bliadhna.

Is i Eilidh NicPhaidein à Tiriodh a fhuair an t-urram sin.