Tagradh às ùr mu bhàta-slaodaidh

Tha cuideam ga chur air Riaghaltas Westminster bàta-slaodaidh a thilleadh dhan cheann a tuath.

Tha seo a' tighinn às dèidh do shoitheach a bha a' giùlain sgudail rèidio-beò a bhith gun stiùir ann an Linne Mhoireibh.

Bha an MV Parida a' toirt cargu de sgudail choncrait rèidio-beò bho Scrabasdail ann an Gallaibh gu ruige Antwerpen sa Bheilg, nuair a thòisich teine ann am fear den dà fhuineall aice.

B' fheudar a tilleadh gu Linne Chrombaigh Diciadain, far a bheil i aig acair.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.