Sgoilearan Lìonacleit a' cuimhneachadh

Mar a thachair air feadh na dùthcha, chaillear na ceudan de dhaoine à Eileanan Uibhist a dh'fhalbh dhan Chogadh Mhòr.

Tha Pròiseact nan Ealain air taisbeanadh fhosgladh ann a Lionacleit, far an deach seirbheis chuimhneachaidh a chumail Diciadian.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh