Iomall a' Mhòid a' tàladh mòran dhaoine

A thuilleadh air farpaisean, tha gu leòr de dhiofar seòrsa rud a' dol air adhart air an iomall.

Thuige seo co-dhiù, tha luchd-stiùiridh a' Mhòid glè thoilichte le mar a tha dol dhaibh; le cuirmean is cèilidhean a' tàladh mòran dhaoine.

Seo Coinneach Mac a' Ghobhainn.