Fathannan 'faoin' mu Mhuilleann

Tha fear den fheadhainn leis a bheil Muilleann Chlò Chàrlabhaigh ann an Leodhas ag ràdh gur e faoineas a th' ann an sgeulachdan gu bheil a' mhuilleann an ìmpis a bhith air a reic.

Thuirt Derek Reid, Cathraiche Harris Tweed Textiles Earranta, gun robh òrduighean gu leòr aca a-steach dhan Bhliadhn' Ùir, ach cha deach e às àicheadh gun reiceadh iad a' mhuilleann nam biodh an suidheachadh ceart.

Seo Aonghas Dòmhnallach.