Neach-ionnsachaidh Gàidhlig na Bliadhna

Air falbh bho na farpaisean, b' ann air fear à Dùn Phris a chaidh duais Neach-ionnsachaidh Gàidhlig na Bliadhna a bhuileachadh.

Bha Iain Howieson a' teagaisg fad bhliadhnaichean.

Thuirt na britheamhan gun robh e na dheagh eisimpleir do luchd-ionnsachaidh, agus na dhearbhadh gun gabh Gàidhlig ionnsachadh aig àm sam bith de bheatha.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh