Dà shoitheach ùr do ChalMac

Thòisichear a' sireadh tagraidhean airson dà shoitheach ùr a thogail do chabhlach Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn.

Thèid tè de na h-aiseigean ùr a chur air an t-slighe eadar Ùige, Loch nam Madadh agus an Tairbeart, leis an tè eile a' frithealadh Eilean Arainn.

Tha dùil gum bi a' chiad bàta deiseil airson a dhol gu muir ro dheireadh 2017.

Tha barrachd aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh