Cothroman cosnaidh air an Tairbeart

Tha dòchas anns na Hearadh gun lùghdaich an taigh-staile ùr air an Tairbeart buaidh cosnaidhean GSH a' tighinn gu crìch.

Tha an obair fhastaidh a' dol an-dràsta agus tha an taigh-staile ùr a' teannadh air a bhith deiseil airson an uidheamachd a chur an sàs.

Tha am pròiseact ag amas air goireas shòisealta a chruthachadh a bheir buannachd mhaireannach dhan sgìre agus àite a chruthachadh far am faigh luchd-tadhail fàilte chridheil Hearach.

Tha Ruraraidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh