Bàta ùr a dhìth thar na Linne Slèitich

Bu chòir bàt'-aiseig ùr a chur air an t-slighe eadar Malaig 's Armadail, a rèir chathraiche Comhairle Coimhearsnachd Shlèite.

Nochd Ruairidh Moireach a bheachd agus Caledonian Mac a' Bhriuthainn air innse gum bi barrachd sheòlaidhean eadar na puirt tro mhìosan a' Gheamraidh.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.