Àireamh luchd-turais ann an Alba an-àirde

Dh'èirich an àireamh de luchd-turais a thàinig a dh'Alba 16% anns a' chiad leth den bhliadhna.

Chaidh àrdachadh susbainteach fhaicinn anns na thàinig bho na Stàitean Aonaichte, agus chan eil e a' toirt a-steach an àireamh a thadhail air an dùthaich 'son Geamaichean a' Cho-Fhlaitheis neo Cupa Ryder.

Tha an aithris seo aig Doneil MacLeòid.