Malaig - Loch Baghasdail a' dol às ùr

Thòisich an dàrna bliadhna de sgeama-poidhleat le seirbheis aiseig eadar Loch Baghasdail agus Malaig.

Ged a chaidh an dàrna leth de sheòlaidhean a chur dheth an-uiridh, tha gu leòr fhathast airson an t-slighe a chleachdadh.

Bu mhiann leotha ge-tà gun tèid an t-seirbheis fheuchainn fad na bliadhna seach a-mhàin tro mhìosan a' Gheamhraidh.

Ghabh an tè-naidheachd againn Shona NicDhòmhnaill cuairt a Mhalaig 'son beachd fhaighinn bho chuid de na bh'air bòrd Dimàirt.

Air fhoillseachadh