Breedon air taic a ghearradh

Dh'innis a' chompanaidh Breedon nach bi iad a' maoineachadh sgioba nan Eilean Siar aig Geamaichean Eileanach na Cruinne bho seo a-mach.

Bha Breedon a' toirt seachad cairteal de thaic-airgid na sgioba.

Tha dòchas ann fhathast ge-tà gun tèid aig na h-Eileanan an Iar air sgioba làidir a chur gu ruige Jersey ann an 2015.