Urras Energy

Tha a' chompanaidh choimhearsnachd, Urras Energy, air faisg air £400,000 a thogail tro bhith a' reic earrannan airson dà chrann-gaoithe eile a thogail ann am Baile an Truiseil ann an Leòdhas.

Stèidhich a' chompanaidh a' chiad chrann-gaoithe aca ann an 2013, ach tha iad airson sin a leudachadh gu trì.

Dh'iarradh iad suas ri £600,000 a thogail tro bhith a' reic earrrannan, gus nach bi aca ri uidhir a dh'airgead a ghabhail air iasad bho na bancaichean.