Atharrachadh air grantaichean taigh-croite

Tha Riaghaltas na h-Alba air na h-uimhir de dh'atharrachaidhean fhoillseachadh do Sgeama Tabhartais nan Taighean-croite.

Tha iad a' moladh, am measg eile, an ìre thabhartais as àirde a chur suas £6,000, agus na h-aon chòirichean a thoirt do dhaoine a th' air na croitean aca a cheannach.

Tha an aithris seo aig Aonghas Dòmhnallach.