"Leasannan" bho mhurt Liam Aitchison

Tha Comataidh Dìon Chloinne Chomhairle nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil iad deònach leasannan sam bith ionnsachadh bho chùis Liam Aitchison.

Rinnear rannsachadh air an taic 's an cùram a tha buidhnean òigridh a' toirt seachad, às dèidh cùis Liam, a chaidh a mhurt ann an Steòrnabhagh ann an 2011.

Thàinig deich molaidhean a-mach às, mar a tha Ruairidh Rothach ag aithris.