"Cus Beurla" air BBC ALBA

Tha ceannardan BBC ALBA air a bhith a' dìon an amais de 500,000 luchd-amhairc san t-seachdain dhan t-seirbheis.

Tha a' bhuidheann strì Gàidhlig TV a tha ag ràdh gu bheil cus Beurla air an t-sianal, air litir fhaighinn bho Urras a' BhBC, a tha ag ràdh nach eil amas àireamh shònraichte sam bith air an t-sianail a-nis. Bha ron a seo.

Tha Calum MacIlleathain ag aithris.