Comharrachadh a' Chupa Chailleannaich

Chumadh cuirm shònraichte a chumail oidhche Mhàirt le Comhairle nan Eilean Siar a chomharrachadh mar a bhuanaich sgioba Leòdhais 's na Hearadh Cupa Cailleannach a' Chinn a Tuath.

Aig a' chuirm aig oifisean na Comhairle, fhuair a h-uile duine a bh' anns an sgioba, agus na stiuirichean, litir bhon Bhànrigh.

Tha an aithris seo aig Ruairidh Rothach.

Air fhoillseachadh