Gearain mun Finlaggan

Tha Caledonian Mac a' Bhriuthainn a' dol às àicheadh nach eil am bàt'-aiseig MV Finlaggan freagarrach airson na slighe eadar Loch nam Madadh, Ùige agus an Tairbeart.

Nochd gearain bho fhear de chomhirlichean na sgìre, Uisdean Robasdan, leis nach eil am bàta air a bhith ann an Loch nam Madadh bho Dhiardaoin, ged a sheòl i eadar an Tairbeart agus Ùige bhon uair sin.

Tha Mgr Robasdan a-niste air sgrìobhadh gu Ball-Parlamaid nan Eilean Siar mun chùis.

Tha Shona NicDhomhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh