Buachaillean Sràide Steòrnabhaigh

Thèid coinneamh a chumail Dihaoine ann an Steòrnabhagh airson dèanamh a-mach an gabh seirbheis bhuachaillean sràide, a chur air dòigh sa bhaile.

Tha leithid de sheirbheis a' dol mar thà ann an cuid de bhailtean mòra na h-Alba, ach tha faireachdainn ann gum bu chòir an aon sheòrsa seirbheis a bhith ann do dhaoine a bhios a-muigh ann an Steòrnabhagh air an deireadh-sheachdain.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.

Air fhoillseachadh