Margaidh ùr don Chlò Mhòr

Tha an Clò Mòr air a shlighe dhèanamh a-steach air margaidh eile, le co-bhanntachd eadar Muileann Shiaboist ann an Leòdhas agus a' chompanaidh àrnais-taighe Tetrad a tha stèidhichte ann an Sasainn.

Tha a' chompanaidh ag ràdh gun tug an ceangal piseach mòr air a' ghnothachas aca, agus tha iad a-nise a' feuchainn ris a' mhargaidh a leudachadh air feadh na Roinn Eòrpa.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.