Còirichean daonna an t-sluaigh

Tha eòlaichean ag iarraidh còirichean daonna an t-sluaigh a chleachdadh airson 's nach cuir uachdarain stad air ath-leasachadh fearainn.

Tha Riaghaltas na h-Alba an-dràsta a' sireadh bheachdan air reachdas fearainn ùr a bheir iad a-steach.

Tha cuid de dh'uachdarain air gearain gum biodh na planaichean an aghaidh an còirichean daonna.

Ach tha beachd eile air a thighinn am bàrr, gu bheil còirichean daonna aig an t-sluagh air an fhearann cuideachd.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh