Buidheann-ghnìomha air coinneachadh

Choinnich buidheann-ghnìomha ùr a tha ag amas air bàt-aiseig ùr Leòdhais a chur an sàs cho luath 's a ghabhas 'son a' chiad uair Diardaoin ann an Dùn Èideann.

Thàinig seo agus draghan a' nochdadh gun dèan an obair air alt-aiseg Ulapuil cron air gnìomhachasan an eilein, 's an t-slighe gu bhith dùinte do charbadan sa Ghiblean agus sa Cheitean.

Tha an aithris seo aig Ruairidh Rothach.

Air fhoillseachadh