Rèis Srathpuffer aig 10 blaidhna

Bha 800 neach a' gabhail pàirt ann an rèis bhaighsagal-beinne ann an Strath Pheothair thairis air an deireadh sheachdain - rèis a tha a' dol fad 24 uairean.

Seo 10mh bliadhna den reis - agus mar a fhuair Dòmhnall MacLaomainn a-mach, 's ann nas motha a tha cùisean a' fàs.

Air fhoillseachadh