Ionadan-seirbheis gan dùnadh

Dh'fhaodadh còrr is 20 de dh'ionadan-seirbheis Chomhairle na Gàidhealtachd dùnadh.

Bha buaireadh ann an-uiridh nuair a thuirt iad gun dùineadh dà thrìan dhiubh.

Tha Comhairlichean air a bhith a' coimhead air an fheum a th' air na h-ionadan, 's air co-dhùnadh Diardaoin nach eil uimhir de dh'fheum orra ri linn seirbheisean fòna agus eadar-lìn.