100 cosnadh ùr dhan Eilean Sgitheanach?

Dh' fhaodadh suas ri 100 cosnadh a bhith air an cruthachadh, ma thèid planaichean son leasachadh mòr air taobh sear an Eilein Sgitheanaich air adhart.

Tha seo a-rèir rannsachaidh eaconamaich a rinn an fheadhainn air cùlaibh a' phlana airson ionad giollachd èisg agus goireasan turasachd aig cidhe Stafainn.

Air fhoillseachadh