Coinneamhan an Leòdhas mu thuath-gaoithe

Thèid sreath de choinneamhan a chumail an t-seachdain seo gus innse do chroitearan ann an Leòdhas an t-airgead a gheibh iad bho thuath-gaoithe mòr faisg air Steòrnabhagh.

'S ann air mòintich a bhuinneas do sgìre an Rubha is Sanndabhaig a bhios a' phròiseact stèidhichte, ged nach eil fhios fhathast an tig a' phròiseact air adhart agus e an urra ri càball-mara tarsainn a' Chuain Sgìth.