Bothan Fhear san Eilean Sgitheanach

Tha fios againn uile cho deidheil sa tha daoine - gu h-àiridh fireanaich - air seada math.

Ach thòisich obair san Eilean Sgitheanach airson Bothan Fhear - no Men's Shed nas oifigeil a stèidheachadh san sgìre.

'S e àite a th' ann far an urrainn do dh'fhireannaich cruinneachadh airson a leithid obair chiùird a dhèanamh còmhla.

Air fhoillseachadh