Suim-airgid mhòr do dh'iomain

Chuir Comann na Camanachd fàilte mhòr air an naidheachd gu bheil Marine Harvest air cùmhnant ùr aontachadh leotha, luach sia figeraran agus thairis air 3 bliadhna.

Thàinig seo às dèidh dhan chompanaidh, Orion Group, a ràdh nach robh iadsan a' dol a chumail orra leis an taic dhan phrìomh lìog.

Seo a-nis an t-suim airgid as motha a tha iomain air fhaighinn a-riamh.

Air fhoillseachadh