Loch Baghasdail "a' dol air ais"

'S ann a' sìor dhol air ais, tha e coltach, a tha Loch Baghasdail le seirbheisean gan lùghdachadh, bùithdean a' dùnadh agus goireasan a' crìonadh.

Tha measgachadh de rudan a toirt buaidh air a' bhaile air fad aig an aon àm.

Ach bidh pròiseact mòr leasachaidh deiseil ann an ùine nach bi fada, ged nach eil a' bhuanachd a dh'fhaodadh tighinn à sin fhathast ri fhaicinn.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh