Àrd-sgoil Lìonail gus dùnadh

Bhòt Comataidh Foghlam Chomhairle nan Eileanan Siar gus Àrd-Sgoil Lìonal ann an Nis a dhùnadh.

'S e an àrd-sgoil dà bhliadhna mu dheireadh anns na h-eileanan, ach anns na bliadhnaichean a dh'fhalbh tha àireamh nan sgoilearan air a dhol sìos - agus pàrantan a' cur an cuid chloinne gu Àrd-sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh.

Tha iomairt làidir air a bhith a' dol san sgìre ge-tà, gus a cumail fosgailte.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh