Muinntir Obhach a' coimhead air fearann a cheannach

Dh'fhaodadh gun coimhead muinntir Obhach san Eilean Dubh ri pìos fearainn a cheannach, agus mi-chinnt air nochdadh mu aonta ùr eadar an t-uachdaran agus Comhairle na Gàidhealtachd.

B'àbhaist dhan talamh air fad a bhith air mhàl aig a' choimhearsnachd airson dìreach not sa bhliadhna.

Ach tha Broadlands Properties a-nis airson sin atharrachadh gu mòr agus pàirt den talamh a chumail dhaibh fhèin.

Air fhoillseachadh