Brògan sneachda

Tha e coltach gu bheil cur-seachad a thòisich thall-thairis a' fàs bitheanta ann an Alba.

'S e cleachdadh a th' ann do chuid ann an dùtchannan a bhios a' faighinn sneachda gu leòr a bhith a' cur orra brògan-sneachda an uair a tha iad a' falbh air a' bhlàr a-muigh.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich gam feuchainn.

Air fhoillseachadh