Ceist mu sheirbheisean màthaireachd

Chaidh ceannardan NHS na Gàidhealtachd às àicheadh gun tèid lùghdachadh a dhèanamh air seirbheisean màthaireachd an Eilein Sgitheanaich 's Loch Aillse.

Thàinig e am bàrr nach bi bean-glùine ri faotainn taobh a-muigh nan uairean àbhaisteach fad na mìos a tha romhainn.

Tha cuid a-niste a' nochdadh dhraghan mu fhastadh luchd-obrach slàinte san sgìre.

Air fhoillseachadh