Sgoiltean Inbhir Nis

Dh' fhaodadh Comhairle na Gàidhealtachd coimhead ri dòigh radaigeach ùr airson sgoiltean a thogail ann an Inbhir Nis.

An àite dìreach sgoiltean ùra a thogail, dh'fhaodadh gur e ionadan ùr-nodha coimhearsnachd a dheadh an-àrda, a' gabhail a-steach cùram sòisealta, slàinte agus cuir-seachad, a bharrachd air fòghlam.

Ach le cuid de bhun-sgoiltean a' bhaile loma-làn, chuala comhairlichean cuideachd na tha dhìth a dhèanamh san ùine ghoirid.

Air fhoillseachadh