Planaichean glèidhteachais "ro lag"

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd nach eil Riaghaltas na h-Alba air a dhol fada gu leòr leis na planaichean a th' aca airson sgìrean glèidhte mara far chosta siar na dùthcha.

Mar phàirt de fhreagairt air co-chomhairleachadh mu na planaichean dh' iarr a' Chomhairle gun deadh riaghailtean nas cruaidhe a chur an sàs air iasgach a' chreachain.

Tha iad cuideachd airson 's gum bi barrachd sgìrean dùinte do dh'iasgach choimearsealta.

Tha an aithris seo aig Ruairidh Rothach.